Terms And Conditions

Witamy w Ruviral!

Niniejsze warunki określają zasady i przepisy dotyczące korzystania ze strony internetowej Ruviral, znajdującej się pod adresem https://ruviral.com.

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z Ruviral, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki określone na tej stronie.

Następująca terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszystkich Umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie internetowej i zgodnie z warunkami Firmy. „Firma”, „my”, „my”, „nas” i „nas” odnoszą się do naszej firmy. „Strona”, „Strony” lub „Nas” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób w celu wyraźnego zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych przez Spółkę usług, zgodnie z i podlega obowiązującemu prawu Holandii. Każde użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkich literach i / lub on / ona lub oni jest traktowane jako zamienne, a zatem odnoszące się do tego samego.

Ciasteczka

Używamy plików cookie. Uzyskując dostęp do Ruviral, zgodziłeś się używać plików cookie zgodnie z Polityką prywatności Ruviral.

Większość interaktywnych witryn internetowych wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić nam pobranie danych użytkownika podczas każdej wizyty. Pliki cookie są używane przez naszą witrynę internetową, aby umożliwić działanie niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą witrynę. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych / reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie określono inaczej, Ruviral i / lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów w Ruviral. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do nich dostęp od Ruviral do własnego użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno Ci:

 • Opublikuj ponownie materiały z Ruviral
 • Sprzedawaj, wynajmuj lub sublicencjonuj materiały od Ruviral
 • Reprodukuj, powielaj lub kopiuj materiały z Ruviral
 • Redystrybucja treści z Ruviral

Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać w dniu jej zawarcia.

Niektóre części tej witryny internetowej oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w określonych obszarach witryny. Ruviral nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich umieszczeniem na stronie internetowej. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Ruviral, jej agentów i / lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która publikuje swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Ruviral nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i / lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i / lub opublikowania i / lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie. stronie internetowej.

Ruviral zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które można uznać za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszych Warunków.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

 • Masz prawo do umieszczania komentarzy na naszej stronie internetowej i masz wszystkie niezbędne licencje i zgody, aby to zrobić;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
 • Komentarze nie zawierają zniesławiających, zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności.
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania biznesu lub zwyczajów ani do przedstawiania działalności komercyjnej lub działań niezgodnych z prawem.

Niniejszym udzielasz Ruviral niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania dowolnych Twoich komentarzy we wszystkich formach, formatach lub mediach.

Hiperłącza do naszych Treści

Następujące organizacje mogą łączyć się z naszą Witryną bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • Organizacje informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów online mogą łączyć się z naszą Witryną w taki sam sposób, jak hiperłącza do witryn internetowych innych wymienionych firm; i
 • Akredytowane firmy działające w całym systemie, z wyjątkiem organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i organizacji charytatywnych, które nie mogą zawierać hiperłączy do naszej witryny internetowej.

Organizacje te mogą łączyć się z naszą stroną główną, publikacjami lub innymi informacjami w Witrynie, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub aprobaty strony łączącej oraz jej produktów i / lub usług; oraz (c) mieści się w kontekście witryny strony łączącej.

Możemy rozpatrywać i zatwierdzać inne prośby o łącze od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i / lub biznesowych;
 • witryny społeczności dot.com;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • dystrybutorzy katalogów online;
 • portale internetowe;
 • firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe; i
 • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.

Zatwierdzimy prośby o umieszczenie łączy od tych organizacji, jeśli zdecydujemy, że: (a) łącze nie sprawi, że będziemy wyglądać niekorzystnie dla nas lub dla naszych akredytowanych firm; (b) organizacja nie ma u nas żadnych negatywnych rekordów; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak preparatu Ruviral; oraz (d) odsyłacz znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą łączyć się z naszą stroną główną, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub aprobaty strony łączącej i jej produktów lub usług; oraz (c) mieści się w kontekście witryny strony łączącej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i jesteś zainteresowany linkiem do naszej strony internetowej, musisz nas o tym poinformować, wysyłając e-mail do Ruviral. Proszę podać swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, dane kontaktowe, a także adres URL witryny, listę adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą witryną, oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz przejść połączyć. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą zawierać hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób:

 • Korzystając z naszej nazwy firmy; lub
 • Poprzez użycie połączonego lokalizatora zasobów; lub
 • Wykorzystanie jakiegokolwiek innego opisu naszej Witryny, do którego prowadzi łącze, ma sens w
 • kontekście i formacie treści na stronie strony łączącej.

Zabrania się wykorzystywania logo Ruviral lub innych grafik do tworzenia linków w przypadku braku umowy licencyjnej dotyczącej znaku towarowego.

iFrames

Bez uprzedniej zgody i pisemnej zgody nie możesz tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej witryny.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, które pojawiają się w Twojej Witrynie. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszystkimi roszczeniami, które pojawiają się w Twojej Witrynie. Żadne linki nie powinny pojawiać się w żadnej Witrynie, które mogą być interpretowane jako zniesławiające, obsceniczne lub kryminalne lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub opowiadają się za naruszeniem lub innym naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich.

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich linków lub dowolnego konkretnego łącza do naszej Witryny. Wyrażasz zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie. Łącząc się w sposób ciągły z naszą Witryną, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków korzystania z łączy.

Usunięcie linków z naszej strony internetowej

Jeśli znajdziesz w naszej Witrynie jakikolwiek link, który jest obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, możesz skontaktować się z nami i poinformować nas w dowolnym momencie. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani nie jesteśmy do tego zobowiązani, ani nie jesteśmy do tego zobowiązani.

Nie gwarantujemy, że informacje na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również, że strona internetowa pozostanie dostępna, ani że materiały na stronie będą aktualizowane.